Methode

De Luisterkindmethode is een liefdevolle methode om antwoorden en inzichten te krijgen in jezelf, je kind of een dierbare. Dit gebeurt via een afstemming volgens de unieke methode van Diana van Beaumont. Er wordt op afstand contact gemaakt in de energie met degene voorwie de afstemming is aangevraagd.

Energetisch

De afstemming gebeurt in de energie. Ik passeer het hoofd en schakel door naar een diepere laag en dan ontstaat er een gesprek, waarin alles besproken kan en mag worden. Dit contact wordt gemaakt
via een foto, de naam en achternaam van de persoon op de foto, samen met de geboortedatum.

Oplossing vinden

Tijdens het afstemmen luister ik waar de stuikelblokken of blokkades zitten of waar de persoon tegen aan loopt. Samen wordt gekeken naar oplossingen of hoe een probleem het beste kan worden aangepakt en hoe we daar in het contact direct al iets aan kunnen doen. Bij het luisteren help ik om samen daar te komen wat opgelost mag worden.

Alles op afstand

Doordat ik op energetisch niveau contact maak, hoef je niet naar mij toe te komen. Alle contact loopt via de mail. Tijdens de afstemming omschrijf ik alles wat er gebeurt gevraagd en gezegd wordt en welke handelingen er uitgevoerd zijn. Zo kun je thuis in alle rust de afstemming telkens weer
doorlezen.